پخش زنده مراسم يادبود پروفسور مريم ميرزاخاني در تهران


 

مراسم یادبود پروفسور مریم میرزاخانی در تهران به اتمام رسید